8 września 2021 Autor Wydawnictwo Ferment 0

Konkurs plastyczny „Nie pozwólmy im wyginąć!”

Nie wszystkie zwierzęta mogą czuć się bezpiecznie w swoim domu – dżungli. Niektóre zagrożone są wyginięciem za sprawą działań człowieka. Czy wiesz, które to zwierzęta? Naszym najnowszym konkursem, ogłoszonym na łamach książeczki „Kolorowa dżungla nr 35”, chcemy uwrażliwić najmłodszych na los dzikich zwierząt. Czekamy na piękne ilustracje zagrożonych gatunków.

1. W terminie od 08.09.2021 – 05.11.2021 wykonaj pracę plastyczną w dowolnej formie o temacie „Nie pozwólmy im wyginąć!” i przyślij ją do biura wydawnictwa.
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału jest zakup publikacji, z której należy wyciąć logo ze stopką redakcyjną i naklejenie jej na odwrocie pracy.
3. Dołącz oświadczenia rodzica lub opiekuna – wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie – oświadczenie dostępne na www.ferment.pl w zakładce „Regulaminy”
4. Praca dziecka musi być podpisana: imię, nazwisko, adres oraz ew. nr telefonu do rodzica/opiekuna.
Wszystkim życzymy wesołej zabawy!